Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον με τον Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον με τον Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 («Γ.Κ.Π.Δ.») για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και την εθνική νομοθεσία Ν. 4624/2019, κρίθηκε επιβεβλημένη η επικαιροποίηση ή και η εκ νέου σύνταξη ορισμένων εγγράφων.


Τα νέα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

EPO - Hellenic Football Federation